Speciální meditace posílí srdce a prodlouží život  Email
Napsal uživatel Petr Kulík   
Sobota, 19 Březen 2011 00:33

Meditace pro posílení života - záhady, mystéria a tajemnoKoronární srdeční onemocnění (CHD - coronary heard disease) patří mezi hlavní příčiny úmrtí ve vyspělých zemích a je spojováno se stresem. Mezi další rizikové faktory patří nadváha, vysoký krevní tlak, špatná strava, nedostatek, pohybu a kouření.

Studie se zúčastnilo 201 pacientů se srdečním onemocněním (muži a ženy průměrného věku 59 let), kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin.

Jedna skupina praktikovala techniky transcedentální meditace (dále jen TM) dvacet minut dvakrát denně, zatímco ostatní pacienti byli odborně proškoleni v kurzu zdravého životního stylu. V něm se dozvěděli, jak mohou změnou stravy a cvičením zlepšit svůj zdravotní stav.  Přidejte se k nám na Facebook - http://www.facebook.com/pages/Z%C3%A1hady-myst%C3%A9ria-a-tajemno/185764254800966

 

Meditace pomáhá srdci

 

Speciální meditace pomáhá lidskému organismu

Koronární srdeční onemocnění (CHD - coronary heard disease) patří mezi hlavní příčiny úmrtí ve vyspělých zemích a je spojováno se stresem. Mezi další rizikové faktory patří nadváha, vysoký krevní tlak, špatná strava, nedostatek, pohybu a kouření.

Studie se zúčastnilo 201 pacientů se srdečním onemocněním (muži a ženy průměrného věku 59 let), kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin.

Jedna skupina praktikovala techniky transcedentální meditace (dále jen TM) dvacet minut dvakrát denně, zatímco ostatní pacienti byli odborně proškoleni v kurzu zdravého životního stylu. V něm se dozvěděli, jak mohou změnou stravy a cvičením zlepšit svůj zdravotní stav.

Všichni účastníci zároveň pokračovali ve své obvyklé léčbě a další lékařské péči.

Pacientům praktikujícím protistresovou TM techniku se téměř o polovinu snížila pravděpodobnost srdečního záchvatu, mrtvice a smrti v porovnání s nemeditující skupinou.

Efekt transcedentální meditace

Výzkum byl z velké části sponzorován Národním institutem zdraví (National Institutes of Health - NIH) a jinými soukromými a vládními zdroji a vyústil ve více než 80 profesionálních publikací a prezentací.

Bádání vyvolalo mezinárodní zájem o techniky speciálních meditací při snižování hypertenze, kardiovaskulárních onemocnění, a s tím spojené úmrtnosti.

VÝSLEDKY STUDIE JSOU PŘEKVAPUJÍCÍ


- snížení rizika smrti, srdečního záchvatu a mrtvice o 47 %
- klinicky prověřené snížení krevního tlaku
- potvrzené snížení duševního stresu v podskupině vysokostresovaných

Nový způsob prevence srdečních onemocnění

Doktor Robert Schneider, vedoucí autor studie řekl, že toto byl první klinický test ukazující, jak transcedentální meditace snižuje výskyt srdečních záchvatů, infarktů a smrti.

Doktor Robert Schneider je profesorem fyziologie a zdraví a ředitelem Institutu pro přírodní medicínu a prevenci. Specializuje se na pole přírodní medicíny a je rovněž konzultantem Národního institutu zdraví a Centra pro kontrolu a prevenci chorob v přírodní medicíně.

http://www.totalhearthealth.info/about.html

Dále prohlásil, že efekt transcedentální meditace v tomto výzkumu byl jako přidání nového druhu léků pro prevenci srdečních onemocnění.

"V tomto případě je nová léčba získávána z vlastní vnitřní tělesné lékárny stimulované praktikováním transcedentální meditace," vysvětlil Schneider. "Předchozí výzkumy transcedentální meditace ukázaly snížení krevního tlaku, duševního stresu a ostatních rizikových faktorů srdečních záchvatů, mrtvice a úmrtnosti."

Jeho kolega a spoluautor studie doktor Theodore Kotchen, který je rovněž profesorem medicíny a děkanem pro klinický výzkum na lékařské univerzitě dodal: "Tato studie je příkladem přínosu zásahu do životního stylu - zvládnutí stresu - při prevenci kardiovaskulárních chorob u pacientů s vysokým rizikem."

CO JE TRANSCEDENTÁLNÍ MEDITACE

Techniku TM jako formu meditace představil v Indii v roce 1955 vědec a filozof Maharishi Maheš Jógi, který se zaměřil na obnovu a oživení védského vědění a védských technologií. Védy jsou komplexem textů ze starověké Indie.

Jsou nejstarší součástí sanskrtské literatury a zároveň nejstarší částí hinduistických textů. Samotné slovo véda je odvozené ze sanskrtského kořenu vid a znamená vědění, poznání pravdy, posvátná tradice nebo obětní uctívání.

TM patří k nejpraktikovanějším způsobům meditace po celém světě. Učí ji pouze certifikovaní lektoři, technika používá zvuky mantry a praktikuje se 15 až 20 minut dvakrát denně v pohodlné pozici vsedě se zavřenými očima.

Je to meditace zahrnující spirituální praktiky, které si odporují s jinými vírami, takže některá náboženství ji odmítají. Jinak se TM může naučit prakticky kdokoli a její efekt spočívá v uvolnění a zklidnění mysli.

Nicméně zpočátku je to celkem nákladná záležitost. Cena kurzu v České republice se pohybuje kolem 15 tisíc korun za 40 lekcí.

Zdroj: Zdroj - http://ona.idnes.cz/zdravi.aspx?r=zdravi&c=A100104_100350_vase-telo_pet

Aktualizováno Pondělí, 30 Květen 2011 01:26