Piráti publikovali utajované dokumenty Evropské komise  Email
Napsal uživatel Petr Kulík   
Čtvrtek, 12 Duben 2012 23:00

Zakladatel švédské Pirátské strany Rick Falkvinge dnes publikoval na svém webu Falkvinge.netdokumenty, které unikly z Evropské komise a které nemají k dispozici ani poslanci Evropského parlamentu. Dokumenty odkrývají, co má následovat po přijetí ACTA. První dokument se jmenujeNávrh na revizi Direktivy o právech duševního vlastnictví a druhý Procedury nahlašování a vypínání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak Falkvinge píše, dokumenty obsahují zcela nové nástroje a mechanismy, jak omezit svobodu projevu na internetu. Celý text je prošpikován výrazy, které se v legislativních ani vládních materiálech normálně neobjevují, mnohem více připomínají zprávy copyrightové lobby. 

Oč ve věci ACTA jde? Nahrávacímu průmyslu koncentrovanému do několika obřích společností zvoní hrana. Pokud by internet začal fungovat jako přímý kanál od umělce k zákazníkovi, tvůrce by nepotřeboval prostředníky a ztratil by zájem nechat se zastupovat distribučními společnostmi, které spolknou téměř veškeré zisky z prodeje díla. ACTA by dala nahrávací lobby prostředky, jak zašlápnout jakoukoli konkurenci, která se kdy objeví. Tato lobby zřejmě stojí i za uzavřením serveru Megaupload, protože jeho zakladatel chystal model přímých plateb umělcům za publikovaná díla na serveru. 

Nejde tady o nic méně, než o to, zda kultura bude znamenat to, čím nás velké distribuční společnosti krmí, z koho vytvoří celebritu, komu poskytnou prostor publikovat, nebo svobodným prostorem pro tvorbu a šanci pro všechny. Pokud ACTA projde, "Hollywood" se stane vládcem internetu, podmaní si poskytovatele připojení, aby pracovali v jeho prospěch. Dokonce vás mohou odstřihnout od finančních zdrojů, protože nuceni ke "spolupráci" budou i poskytovatelé internetových platebních služeb.

Jako si nadnárodní finanční instituce ochočily celé státy, tak "Hollywood" ovládne celý internet. Za to zaplatíme nebývalým zásahem do osobních svobod a zničením internetu takového, jak ho známe, pokud dohodu ACTA razantně neodmítneme.

Zdroj: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-urban.php?itemid=15555

Plánované represe po přijetí ACTA

via Falkvinge.net] Evropské komisi unikly dokumenty, které odkrývají, co má následovat po přijetí ACTA. Zcela nové nástroje a mechanismy, jak omezit svobodu projevu na internetu, mechanismy proti skoro čemukoliv on-line. O těchto aspektech se nám vyjednavači z MPO ani pan premiér jaksi nezmínili…

(Kromě toho stojí za zmínku vyjádření slovenského ex-premíéra Fica o tom, že ACTA obsahuje tajné, dosud nezveřejněné části.)

Newspeak materiálů, které mají provést ACTA v praxi, stojí za to: občané jsou v materiálech nazývání „consumers„, vynucení spolupráce poskytovatelů internetového připojení se nazývá „cooperation„. Dokonce vám (při podezření ze sdílení nelegálního obsahu) mohou odstřihnout zdroje vašich příjmů. Celý text je prošpikován výrazy, které se v legislativních ani vládních materiálech normálně neobjevují, mnohem více připomínají zprávy copyrightové lobby.

První dokument (oba jsou k nahlédnutí i stažení níže) se jmenuje „Návrh na revizi Direktivy o právech duševního vlastnictví“ a druhý dokument se jmenuje „Procedury nahlašování a vypínání“ odkazující k erozi statusu common carrier, které mají v Evropě poskytovatelé připojení.

Podívejme se na text podrobněji a přeložme si jej z nebezpečného newspeaku de reálné řeči. Takže k prvnímu dokumentu:

The policy options being considered include: (a) rendering the rules on obtaining evidence from intermediaries more detailed thus making possible the identification of those infringing intellectual property rights on a commercial scale and of the financial circuits involved.

Toto je povinné zavedení dříve nepovinného aspektu návrhu IPRED1* – dávající kartelům autorského monopolu přihlašovací údaje a IP adresy podezřelých z nedodržování autorských práv. Něco, co dokonce ani policie legálně nemůže ve většině evropských zemí dostat.

Takže to znamená, že copyrightový průmysl bude mít větší práva, než policie.

Ale všimněte si klíčového spoken „commercial scale“ (komerční rozměr) a také „financial circuits“ (finanční kruhy), které mají být nyní zjišťovány ze strany ISP (poskytovatele připojení). Mohou odkazovat k jakémukoliv zdroji příjmů.

This would be particularly important to fight IPR infringement in the on-line environment.

Ano, problémem je internet. Znovu. Vše bylo lepší tak, jak to bývalo…

This would also require a clearer definition of “commercial scale”, so as to make sure that professional counterfeiters rather than individual consumers are targeted;

Zde si všimněme třech věcí:
Zaprvé: Toto je v základu dobře. Dnes je uploadování jedné písničky náhodným teenagerem považováno za nebezpečné a také je trestáno (viz. například uniklé americké depeše k IPRED 1).

Zadruhé: Je použito klíčové slovo z ACTA „commercial scale“. Nicméně to také může poukazovat ke staršímu používání spojení v TRIPS**. Je nemožné zjisti, jestli ACTA redefinuje „commercial scale“ jakýmkoliv smysluplným způsobem, protože vyjednávací protokoly jsou stále tajné.

Zatřetí: Celkový tón tohoto odstavce je nebezpečný. Opravdu chceme, aby nás evropský komisař nazýval „konzumenti“? Zapomeňme na občany, voliče….

(b) fast-track lowcost civil procedures (including as regards the granting of injunctions, the award of damages, the use of corrective measures etc) for straightforward infringements of intellectual property rights

„Fast-track, low-cost civil procedures“ – Zrychlené a levné process s normálními lidmi. Právo stranou, hlavně efektivně. Přeložme si toto spojení: „Zrychlené, nejlépe jednoúrovňové procesy s normálnimi občany, nezatěžované zdrženími běžných soudních procesů“.

„Granting of injunction“ znamená odpojení od internetu ještě před soudem. Nahrazení škod – to už dobře známe.. (Kolik že to měl zaplatit ten američan za sdílení jednoho alba Nirvany?). „Use of corrective meassures“ může znamenat cokoliv, ale především obsahuje ničení nástojů použitých k porušení duševních práv – tedy vašeho počítače.

and (c) the possibility to act against webpages holding content that violates intellectual property rights (see in this regard the Roadmap regarding the initiative on procedures for notifying and acting on illegal online content).

Takže mluvíme i o cenzurování celých webových stránek. Zmíněná Roadmap („mapa cesty“) je příznačněji nazvaná „Nahlášení a vypnutí“.

These policy options would require the amendment of the existing directive.

Takže to je znovuzrození příšerné a pozastavené IPRED 2*.

Complementary measures in softlaw instruments designed at disrupting the business/value chain of counterfeiters and at increasing the cooperation between intellectual property rights holders and intermediaries (e.g. internet service providers, shippers and couriers, payment-service providers etc) could not be excluded

A už to sviští, držte si klobouky!

Prvně si všimněte slova „cooperation“. V normální řeči to znamená vzájemnou akci na základě společného souhlasu a společného profitu. Zde nic jako vzájemný souhlas či reciprocita není. Dokument se snaží vložit kooperaci tam, kde jedna strana získává a druhá masivně ztrácí. Poskytovatelé internetového připojení tak budou pracovat pro copyrightový průmysl. Samozřejmě v duchu „kooperace“.

Jinými slovy poskytovatelé budou donuceni hlídat internet a postupovat proti svým uživatelům a zákazníkům.

Ale je toho více! Všimli jste si „payment service providers“? Je to poprvé, co vidíme, že jsou vydavatelé platebních karet či internetových platebních služeb nuceni ke „spolupráci“ s copyright průmyslem. Jestliže vás napadá SOPA, je to správná paralela…

Other measures aiming at promoting the legal offer could also be envisaged.

„Other measures“ dříve znamenalo posílání propagandistických materiálů propagujících copyrightový monopol školám. Může to ale znamenat cokoliv, dveře jsou otevřené…

Dohromady se jedná o opravdu hrozné dokumenty ukazující, jaké chystá Evropská komise legislativní naplnění ACTA. Zmíněné návrhy již vstoupily do legislativního procesu a povedou k reálnému legislativnímu návrhu. Nyní musíme být mnohem ostražitější, než obvykle.

Druhý dokument „Nahlašování a vypínání“ zatím neobsahuje moc reálné „hmoty“. Nicméně je potřeba zdůraznit, že specificky zmiňuje caching, tedy ukládání dat o našem chování na netu někde v síti. Trochu šílená představa (poněkud nereálná), ale již to, že tam je, je náznak ohrožení.

* IPRED 1 a IPRED 2  http://wiki.openrightsgroup.org/wiki/IPRED

** TRIPS http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm

Vice zde : http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/214-planovane-represe-po-prijeti-acta

Z Bruselu unikli tajné dokumenty : ACTA pripomína novodobý fašizmus!

BRUSEL - Európskej komisii (EK) unikli dokumenty, ktoré odhaľujú, čo má nasledovať po prijatí dohody ACTA. Presnejšie ide o nové nástroje a mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa obmedzí prakticky všetko dianie na internete vrátane slobody prejavu

Uniknuté materiály odkrývajú šokujúce informácie. Občanov v nich napríklad nazývajú "consumers", čiže konzumentmi a vynútenie spolupráce poskytovateľov internetového pripojenia predstavuje pojem"cooperation", v preklade spolupráca. Ak úrady nadobudnú podozrenie, že zdieľate nelegálny obsah, môžu vám dokonca stopnúť zdroje vašich príjmov.

Text ako celok vyznieva veľmi podivuhodne, pretože obsahuje výrazy,ktoré sa bežne v legislatívnych či vládnych materiáloch neobjavujú. Na jeho nejasnosť upozornila v uplynulých dňoch aj strana Smer. Tá tvrdí, že v ňom chýbajú protokoly, ktoré sú akýmisi vykonávacími predpismi.

Materiál je rozdelený do dvoch častí: Návrh na revíziu direktívy o právach duševného vlastníctva a Procedúry nahlasovania a vypínania. Prvý z nich hovorí o právach copyrightového priemyslu, ktoré budú po schválení ACTY ešte väčšie ako tie, ktoré má polícia. Vďaka dokumetu totiž autorské monopoly budú môcť získať prihlasovacie údaje a adresy podozrivých z nedodržovania autorských práv. To je niečo, čo vo väčšine európskych krajín nemôže legálne dostať ani polícia.

Ďalej sa v ňom spomínajú "zrýchlené lacné procesy s normálnymi ľuďmi". Je teda zrejmé, že európskych komisárov už tak viac nebudú zaťažovať bežné súdne procesy, ale jednotlivé prípady budú riešiť jednoúrovňovo. Podozrivému z porušenia zákona budú môcť kompetentní na základe zmluvy zničiť nástroje použité k porušeniu duševných práv - čiže počítač. Dokument taktiež zakotvuje spoluprácu tam, kde jedna strana získava a druhá masívne stráca. Poskytovatelia internetového pripojenia budú zo strany copyrightového priemyslu donútení strážiť internet a postupovať proti svojim užívateľom a zákazníkom. To isté platí aj pre vydavateľov platobných kariet a internetových platobných služieb.

Druhý dokument zatiaľ nemá príliš reálnu podobu. Treba však povedať, že sa zmieňuje o tzv. cachingu, teda ukladaniu dát o našom správaní niekde na webe. Už samotná predstava, že to tak naozaj funguje, je hrozivá.

Podľa všetkého teda ide o, mierne povedané, kontroverzné materiály, ktoré ukazujú, ako bude vyzerať legislatívne naplnenie dohody ACTA. Spomínané návrhy už vstúpili do zákonodarného procesu a zrejme nebude trvať dlho, kým nadobudnú reálnu podobu. V tom prípade nás čaká internetová revolúcia.


Zdroj:  http://www.topky.sk/cl/100278/1299035/Z-Bruselu-unikli-tajne-dokumenty---ACTA-pripomina-novodoby-fasizmus

 

 


Únik informací vrcholných představitelů OSN: Chceme globální vládu skrze zelenou ekonomiku


Šéf spojených národů Ban Ki-moon a jeho vrcholní náměstci se loni tajně shromáždili, aby vytyčili kurz budoucnosti lidstva skrze „trvale udržitelný rozvoj“, tento kontroverzní koncept, který OSN dává na úroveň „záchraně planety“ tím, co by nakonec nastolilo radikální a úplnou transformaci lidské civilizace. Vrcholnou prioritou OSN je ale nastolení režimu tzv. „zelené ekonomiky“, jak ale odhalují poznámky, co z tohoto shromáždění unikly, tak i sám ten termín zůstává nedefinovaný.

Sezení za zavřenými dveřmi proběhlo loni v říjnu na Long Islandu a zaměřovalo se převážně na využití nadcházející Konference OSN o trvale udržitelném rozvoji (UN CSD) v Rio de Janeiro k dramatickým změnám světa pod pláštíkem záchrany životního prostředí. A všichni ti vrcholní „zelení“ činitelé tohoto globálního orgánu se toho zúčastnili proto, aby pomohli tento plán formulovat.

Důvěrné poznámky z tohoto shromáždění získala a on-line vystavila minulý týden Fox News, a ty načrtávají cíle a agendy pro shromáždění ke globální trvalé udržitelnosti letos v červnu – nazývanému Rio+20 – které proběhne na 20. výročí Summitu Země z roku 1992. Za využití environmentalismu jako zdůvodnění tato konference položí základy pro globální úsilí, během něhož OSN doufá, že se rozšíří a posílí.

Avšak podle kritiků samotná OSN jakožto globální orgán a její spojenci po celém světě mají ambice postoupit dále za prostou ochranu prostředí. Ve skutečnosti, jak má obavy mnoho expertů – zvláště ve Spojených státech – tak OSN předjímá globální vládu, postupnou erozi práv k soukromému majetku a dokonce konec osobních svobod zakotvených v Ústavě USA. A vycházíme-li z dokumentů OSN pojednávajících o „trvalé udržitelnosti“ tak se ty obavy jeví jako opodstatněné.

Během toho tajného říjnového shromáždění o trvalé udržitelnosti, jehož se účastnil Řídící výkonný výbor pro koordinaci (CEB) Systému Spojených národů, generální tajemník Ban pronesl více než jen pár smělých tvrzení. Řekl např., že prosadit „trvale udržitelný vývoj“ je „tím největším imperativem pro vůdce současné generace i pro systém organizací OSN,“ jak vyplývá z těchto poznámek.

Činitel Rio+20 a generální podtajemník OSN Sha Zukang, který téměř čtyř desetiletí sloužíval jako vedoucí diplomat té brutální komunistické diktatuře vládnoucí na pevninské Číně, rovněž předestřel grandiózní agendu pro budoucnost světa. V posledních týdnech dokonce pronášel i veřejná prohlášení dožadující se „silných rozhodnutí“ a „silných akcí“ při účasti národních vlád na summitu Rio+20.

Podle poznámek z tohoto tajného shromáždění, Sha zdůrazňoval, že hlavním cílem konference bude posílit podporu od vlád celého světa pro globální úsilí o „trvale udržitelný rozvoj.“ To, jak poznamenal, bude vyžadovat vybudování „institucionálního rámce“ – jinými slovy globální vrchnostenské byrokracie s mandátem vyžadovat poslušnost od národních vlád a obyvatelstva celého světa.

Další vrcholnou prioritou bude přechod světa na tzv. „zelenou ekonomiku“, řekl. Tento nový ekonomický řád, který tento globální orgán předjímá, bude klást priority do toho, co OSN podsouvá jako „odstraňování chudoby,“ „rovnost“ a další. Avšak pro realizaci tohoto vysoce kontroverzního plánu „Agenda 21“ je zapotřebí, aby se pokračovalo plnou parou vpřed, poznamenal Sha.

„Na téma zelené ekonomiky Sha uvedl, že Rio+20 by mělo být katalyzátorem k integraci ekonomických, sociálních a environmentálních pilířů trvale udržitelného rozvoje, energetizovat realizaci agend trvalé udržitelnosti a vést ke koherentním politikám a programům na všech úrovních – integrace, implementace a koherence,“ vysvětloval v uniklém souhrnu z tohoto shromáždění.

I když uznával, že existuje značný nesoulad názorů na to, co vlastně „zelená ekonomika“ znamená, tak Sha i ostatní na shromáždění navrhovali využít UN CSD v Riu k rozhodnutí o tom, co ještě rozhodnuto nebylo. Tohle, řekl, by nám mohlo pomoci definovat, „co by to mohlo být.“

„Zelená ekonomika by měla přeorientovat veřejné i soukromé rozhodování tak, aby odráželo respekt k přírodnímu kapitálu, synergii růstu s ochranou prostředí a začlenit mezi poživatele prospěchu a hlavní účastníky budování takovéto zelené ekonomiky i chudé,“ vysvětloval podle poznámek ze shromáždění Sha, i když přiznával, že pro tohle nejsou žádné skutečné či akceptované definice.

Tento bývalý zástupce vražedného pekingského režimu rovněž řekl, že konference Rio+20 by měla vytvořit seznam „cílů trvale udržitelného rozvoje“ pro tvůrce politik na národní, regionální i globální úrovni, aby se jim pomohlo s realizací politik, o něž se usiluje. Mezi tím by úřady mohly potřebovat trvalé směřování k regionálním a globálním orgánům, jelikož lokální a národní vlády jsou „integrovány“ do celosvětového systému. Věda a vzdělávání se mezi tím musí „orientovat na službu trvalé udržitelnosti.“

Mezi vrcholné priority citované Sha patří „boj proti chudobě“ přes tvorbu tzv. zelených jobů, „trvale udržitelné zemědělství,“ prosazování „obnovitelných“ energií, „management oceánů“ a další. A ačkoliv většina z těchto cílů vypadá na první pohled nevinně, kritici varují, že za touto nevinně vyhlížející terminologií číhají nepředvídatelné hrozby.

Na seznamu přání od Sha v poznámkách bylo i určení toho, co je „trvale udržitelné lidské osídlení.“ Zvláště tento koncept přilákal salvy kritiky – obzvlášť v Americe – od širokého spektra expertů s obavami o individuální svobody, o práva k majetku a o národní suverenitu.

Podle kritiků, kteří zakládají svůj odpor k těmto plánům na základě obsahu dokumentů OSN, by k tzv. „trvale udržitelnému“ osídlení patřilo i nahuštění lidí do souvislých „lidských sídlištních zón.“ Většinu světa by měli lidé zakázanou. Ty malé oblasti, jež by smělo lidstvo užívat, by se mezi tím velice striktně regulovaly. A veškerá konzumace by byla striktně omezena.

I další klíčové body z tohoto shromáždění obsahovaly myšlenky na způsob vytvoření „Planetárního státu“, jež by se měly každoročně aktualizovat. V této agendě je také: „Potřeba vyprávět o odpovědnosti k planetě a o roli OSN,“ vysvětlují tyto poznámky.

Organizátor summitu Top Rio+20 Brice Lalonde, socialistický aktivista a bývalý vůdce Strany Zelených, který sloužil jako ministr životního prostředí Francie, navrhl, že tato konference a OSN by se měly veřejnosti prodávat jako „hlas planety a jejího lidu.“ A tento lid musí začít myslet jinak: „Je zapotřebí konceptuálního posunu směrem k daleko většímu přerozdělování a daleko větší rovnosti po celém světě, jakožto Jednotné planetě,“ řekl Lalonde účastníkům, jak je shrnuto v uniklém dokumentu.

Ty poznámky rovněž uvádí, že některé vlády panující v rozvojových zemích – převážně zkorumpované diktatury, jejichž existenci umožňuje cizí pomoc z OSN a od bohatých zemí – jsou pořád ještě k agendám „trvale udržitelného rozvoje“ podezíravé. To by ale neměl být podle souhrnného dokumentu problém, protože dostanou spoustu „rozvojové pomoci“, aby se zajistilo, že prospěch z podpory těchto plánů bude plně pochopen.

Jeden účastník na tomto uzavřeném shromáždění, šéf Mezinárodní organizace práce Juan Somavia, formuloval návrh na spiknutí, jež by OSN pomohlo dosáhnout těchto cílů na konferenci 2015. Přišel s nápadem zřídit „Summit lidu“, který, jak poznámky vysvětlují, by „stanovil základní shodu, která by se projednala předem“ – aby zajistilo, že obyvatelstvo začne zažívat pocit „vlastnictví“. Pak by OSN mělo mnohem důrazněji společnosti a národy dotlačit ke svolnosti, uvádí se v poznámkách.

Na tomto shromáždění se rovněž diskutovala globální ekonomická krize a to, jak by jí šlo využít k pokroku s širší agendou OSN. Vedoucí člen štábu CEB a člověk z vnitřku Mezinárodního měnového fondu Elliot Harris, údajně v Německu vzdělaný ekonom, účastníkům řekl, že aby bylo dosaženo cílů OSN, je zapotřebí více centrálního plánování.

Citujíc zprávu připravovanou pro CEB Harris vysvětlil, že krize OSN a dalším světovým institucím nabízí šanci pohnout s globalizací za využití „obnoveného uznání role státu“ a „ocenění hodnoty kolektivních a koordinovaných akcí na globální úrovni.“ A kvůli globalizaci je třeba, jak tvrdí, volat po planetárně „koherentním ekonomickém systému“ a globálních politikách. Centralizované světové kontroly všeho, počínaje vzděláním a zdravotnictvím, přes ekonomickou politiku a ochranu prostředí – a to vše založeno na hodnotách, s nimiž OSN vynutí svolnost – bude rovněž zapotřebí, vysvětlil s citacemi ze zprávy. Mnoho účastníků shromáždění s ním z hloubi srdce souhlasilo.

Šéf Programu ochrany životního prostředí OSN Achim Steiner, který velkou část tohoto shromáždění moderoval, apeloval na účastníky, aby přistoupili k akcím a poskytli této zprávě zpětnou vazbu, aby „systémově pomohli pohnout s agendami, které zaručí budoucnost OSN.“ Rovněž uvedl, že dokument a komentáře účastníků nejsou určeny ke zveřejnění.

Generální tajemník pak dospěl k závěru, že se nabízí „historická příležitost“ dovést svět k cílům OSN s tvrzením, že je třeba překonat nedostatek důvěry veřejnosti ve vládu. Účastníci by se měli chopit této „unikátní příležitosti“ přetvořit svět, řekl – nejen požívat si výhod jeho dědictví, nýbrž přivést celé OSN a všechny jeho slouhy ke grandióznosti. Na druhou stranu američtí kritici doufají, že všechny tyto machinace OSN lidé prohlédnou a budou požadovat, aby se USA úplně stáhly z OSN jako z nebezpečného globalistického orgánu a z jeho neustále se rozrůstajících chapadel.

Alex Newman

Zdroj: http://thenewamerican.com/tech-mainmenu-30/environment/10834-un-bosses-secretly-plot-global-govt-through-green-economyq-for-rio20


Zdroj:  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/233

 

 

Aktualizováno Pondělí, 02 Duben 2012 20:46