Další informace o Acta - připomenutí staršího článku  Email
Napsal uživatel Petr Kulík   
Sobota, 07 Duben 2012 23:00

 

 

Česká republika podepsala protipirátskou dohodu ACTA

Protipirátská dohoda ACTA byla schválena 22 zeměmi Evropské Unie včetně České republiky, byla podepsána na setkání zástupců 22 zemí Evropské Unie v japonském Tokiu. Ve hře je odpojování „pirátů“ od internetu.

Hlavním cílem ACTA je globální vynucování politiky „duševního vlastnictví“ na Internetu i mimo něj se všemi důsledky. ACTA tak usnadní globální represivní zásahy jako v případě úložiště Megaupload.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde klikněte pro stránku s peticí proti ACTA

Pirátská strana považuje dohodu za škodlivou pro digitální ekonomiku a apeluje na Parlament České republiky a Evropský parlament, aby ji zamítly. ACTA totiž nepřijatelným způsobem omezuje práva občanú ve prospěch držitelů monopolů, zejména korporací hudebního a filmového průmyslu. Pirátská strana zpracovala analýzu dohody ACTA [1], ze které vyšly následující důvody, proč dohodu razantně odmítnout:

1. Pochybný vznik. ACTA byla vyjednána utajeně pod velkým vlivem nahrávacích a filmových korporací. Dlouhou dobu k ní neměli přístup ani poslanci jednajících zemí, ani významné organizace zastupující spotřebitele. České ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo text poskytnout s tím, že se jedná o utajované informace. ACTA obsahuje některá ustanovení „policy laundering“, která by v národních parlamentech v transparentním legislativním procesu nikdy neprošla. Tajné vyjednávání zásadních mezinárodních smluv bez zástupců veřejnosti je nepřijatelné a postrádá demokratickou legitimitu.

2. Nereálná očekávání. ACTA vychází z nereálného předpokladu, že přísnější vynucování politiky „duševního vlastnictví“ povede ve všech ekonomických oblastech k prosperitě. Pro tento předpoklad chybí věrohodné doklady. Naopak ekonomiky zemí jako Čína tento předpoklad vyvracejí, protože vykazují hospodářský růst i bez přísného vynucování duševního vlastnictví.

3. Obcházení existujícího rámce. ACTA implementuje zostřený boj za „duševní vlastnictví“ mimo rámec Světové obchodní organizace (WTO), aby vyspělým zemím přinesla komparativní výhodu v mezinárodním obchodu. Globální uplatňování „duševního vlastnictví“ znamená, že rozvojové země musí rozvinutým zemím platit za monopoly na technologie a ztrácejí šanci vymanit se z chudoby. Systém vynucování monopolů tak vrací rozvojové země zpět do koloniální závislosti.

4. Jednostrannost. ACTA je postavena jednostranně a její zastánci ignorují veškerou kritiku z řad odborné veřejnosti. Celé tažení proti pirátství se opírá o studie, které si objednaly „protipirátské“ organizace; výsledkem je silnější postavení majitelů monopolů, povinnosti pro uživatele a neurčité pojistky proti zneužití. Evropská komise ani příslušná ministerstva nereflektují názory akademiků, informují o obsahu ACTA jednostranně a uvádějí zavádějící informace (např. kopírování je údajně nebezpečné pro spotřebitele atd.).

5. Konzervace monopolu. Velká část ACTA konzervuje existující prostředky vynucování „duševního vlastnictví“ v době, kdy je evidentní, že celá politika kopírování vyžaduje přehodnocení ve světle digitálních technologií. Dnešní ratifikace by znamenala, že do budoucna bude těžší současný systém jakkoliv reformovat. Problémy s opatřeními, které poškozují spotřebitele, bude ještě těžší napravit (fiktivní škody, globální DRM).

6. Porušování lidských práv. ACTA není slučitelná se standardem Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv EU. Podle studie vypracované pro politickou skupinu Greens/EFA v Evropském parlamentu ACTA nepřiměřeně zasahuje do základních lidských práv a vyžaduje nebo povoluje postupy rozhodování, které zvýhodňují držitele kopírovacích monopolů.

7. Nepřezkoumatelnost. ACTA předvídá vlastní neformální mechanismy, kterými bude působit na autoregulaci poskytovatelů internetového připojení a které nebudou předmětem soudního přezkumu. Stát tím obchází svoje závazky ze smluv o ochraně základních lidských práv (zákaz cenzury, svobodný přístup k informacím atd.). ACTA tak přenáší náklady vynucování z držitele monopolu na poskytovatele připojení k Internetu.

8. Represivní metody vynucování. ACTA se snaží vynutit politiku kopírovacího monopolu novými represemi. ACTA požaduje odstrašující sankce za porušování „duševního vlastnictví“, zahrnuje globální tresty za kopírování a požaduje zničení zboží, které by jinak mohly využívat neziskové organizace.

9. Kontroly počítačů jako standard. Nepovinná opatření ACTA sice neukládají státům právní povinnosti, ale jsou považována za doporučení a příklady „dobré praxe“. ACTA podkopává principy svobodné společnosti tím, že povoluje státům inspekce počítačů a obdobné elektroniky na hranicích, odpojování od Internetu a jiná opatření v rozporu s lidskými právy a považuje je za standardní.

10. Globální regulace Internetu. ACTA je první smlouvou, která má regulovat Internet. Vyžaduje po státech zavedení „urychlených nápravných opatření“, která by zabránila porušování „duševního vlastnictví“ a opatření, která mají „odrazující účinek vůči dalšímu porušení“. Tyto požadavky nabádají k zavedení systému, který blokuje přístup k internetovým stránkám a odpojuje uživatele od Internetu (praxe některých zemí vyjednávajících ACTA).

Mikuláš Ferjenčík, spoluautor analýzy dohody ACTA, k chystanému podpisu dohody říká: „ACTA symbolizuje vše, proti čemu Pirátské strany celosvětově bojují. Politiku prováděnou v zákulisí, upřednostňování korporátních zájmů před lidskými právy, politiku která se neopírá o fakta, nýbrž o tlak vlivné lobby a v neposlední řadě politiku, která řeší problémy zástupné namísto problémů zásadních. Výzvy typu udržení síťové neutrality, která je klíčová pro rozvoj Internetu do budoucna, současní mocní neřeší. Místo toho dělají z kopírování jedniček a nul problém globálního rozsahu. Na druhou stranu možnost odmítnutí ACTA dává oběma našim parlamentům, jak evropskému, tak tomu českému, šanci zlepšit si reputaci v očích voličů. Věřím, že svou šanci využijí.“

Proti dohodě ACTA se zvedá podobná vlna odporu jako proti americkým cenzurním zákonům SOPA a PIPA. Online petici proti dohodě již podepsalo přes 70 000 lidí [2]. V Polsku, které se dohodu chystá ratifikovat, probíhají demonstrace jak online, tak offline. V neděli a v pondělí vedly kyberprotesty k nedostupnosti řady vládních webů. [3] Vzhledem k narůstající aktivitě hacktivistické skupiny Anonymous se dají kyberprotesty očekávat i v České republice. Pirátská strana bude proti dohodě bojovat politickými prostředky, jednoznačně ovšem schvaluje motivaci hnutí Anonymous a podporuje jeho právo demonstrovat, stejně jako další formy občanského odporu proti této nebezpečné hře zájmových skupin.

 

22 krajín EÚ vrátane Česka podpísalo ACTA, Slovensko nie


DSL.sk, 26.1.2012 Európska únia a 22 jej členských krajín dnes v Tokiu podpísalo kontroverznú medzištátnu dohodu ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement. 

Slovensko medzi nimi nie je. 

Dohoda ACTA je medzištátnou dohodou o ochrane intelektuálneho vlastníctva, v reálnom fyzickom svete ale tiež v digitálnom internetovom prostredí, a špecificky o ochrane proti falšovaniu a kopírovaniu. 

O podpísaní dohody informuje japonské ministerstvo zahraničia, na pôde ktorého sa v Tokiu dohoda podpisovala. 

EÚ a 22 členských krajín EÚ tak dohodu podpísalo skôr ako k jej finálnej podobe stihol zaujať stanovisko Európsky parlament, ktorého výbory o nej začali jednať v utorok. 

Z krajín EÚ dohodu podľa oznámenia podpísali Česká republika, Maďarsko, napriek protestom obyvateľstva aj Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia, Francúzsko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšško, Litva, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. 

V zozname nie sú uvedené a dohodu zatiaľ nepodpísali Cyprus, Estónsko, Nemecko, Holandsko a najmä Slovensko. 

Podľa oznámenia majú ostatné krajiny EÚ dohodu podpísať potom, ako jej prispôsobia svoju legislatívu. Stanovisko slovenskej vlády k podpísaniu dohody zisťujeme. 

O dôvodoch kontroverznosti dohody ACTA sme informovali v tomtotomto článku. 

Väčšina formulácií v dohode nie je dostatočne konkrétna a špecifická, istým dopadom ACTA na Slovensku vyplývajúcim priamo zo znenia dohody by ale napríklad bolo povinné zavedenie právnej ochrany a mechanizmov zabraňujúcich šíreniu a tvorbe nástrojov umožňujúcich obchádzania DRM ochrany. Automaticky by tak bolo nelegálne skopírovanie si legálne vlastneného DVD do počítača aj šírenie akéhokoľvek softvéru, ktorý to dokáže. 

Zdroj: http://www.dsl.sk/article.php?article=12036&count=14

 

 

Ministr nesplnil slib, protesty proti ACTA pokračují

 

Dnes od 16 hodin proběhne další demonstrace proti ACTA. Kontroverzní smlouva míří do evropského parlamentu a český ministr průmyslu a obchodu stále nesplnil své sliby. Piráti se ACTA pokusí zastavit koordinovaným postupem po celé Evropě.

Dnešní shromáždění proti ACTA vyrazí v 16:45 průvodem z Václavského náměstí a skončí v 18 hodin u Evropského zastoupení v Praze v Jungmannově ulici. K protestům se připojuje i Pirátská strana, i když tuto demonstraci nepořádá. Protest osobně podpoří i předseda Pirátů Ivan Bartoš.

O osudu ACTA rozhodne v červnu Evropský parlament. České úřady mezitím utlumily veškerou aktivitu. V reakci na informační žádost Pirátů ministerstvo průmyslu a obchodu napsalo, že žádné posouzení dopadů ACTA na občanská práva nechystá a žádná expertní komise o ACTA taktéž nevznikla.

Ministerstvo navíc potvrdilo spekulace o tom, že část relevantních dokumentů o ACTA je stále v utajení. Jedná se o přípravné dokumenty a další dokumenty, vzniklé během vyjednávání smlouvy, které by pravděpodobně vnesly více světla do budoucí interpretace textu smlouvy.

"Vzhledem k tomu, že ministerstvo průmyslu nechystá ani přislíbený kulatý stůl o ACTA, připravíme jej 10. května sami přímo v ulicích Prahy. Pozveme všechny relevantní politické a odborné skupiny, které mají k ACTA co říci," říká Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátů.

"V rámci celosvětové spolupráce chystáme v červnu vlnu demonstrací po celé Evropě. Společný postup budeme probírat mimo jiné na konferenci Pirate Parties International, která proběhne 14. a 15. dubna v Praze." doplňuje Tomáš Vymazal, vedoucí zahraničního odboru Pirátské strany.

Facebooková stránka dnešního protestu - http://www.facebook.com/events/270437103039593/

Příslib kulatého stolu od ministra Kuby - http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/164139-ministr-kuba-chce-s-odpur...

Aktualizováno Středa, 04 Duben 2012 20:33