Politická špína - Vláda mluví o šetření, plnou transparenci Státní pokladny však nechce  Email
Napsal uživatel Petr Kulík   
Středa, 04 Duben 2012 19:41

Ministerstvo mj. potvrdilo, že tento projekt nebyl konzultován s politickými stranami, viz Odpověď MF ČR č. 2, strana 2.


Česká televize téma plně transparentní Státní pokladny trvale ignoruje

Ve třetí části seriálu s prostým názvem Integrovaný informační systém Státní pokladna (IISSP) (ER, 6. květen 2011) jsme se projektu IISSP věnovali velmi podrobně, článek obsahuje desítky odkazů a nabízí také velmi detailně zpracovanou historii celého projektu IISSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


O projektu IISSP se začalo na MF ČR uvažovat poprvé okolo roku 2001. Zjistili jsme, že ve vedení projektu se vystřídali 3 ředitelé a upozornili jsme na to, že přestože má projekt IISSP už několik let zpoždění, a přestože přišel náš stát vinou špatného a nekompetentního řízení tohoto projektu o desítky až stovky miliard korun (!), dokáže zodpovědný ministr Kalousek vystoupit s klidem před novináře a s bohorovným úsměvem oznámit, že právě domluvil pro náš stát velmi výhodné snížení ceny projektu IISSP o úžasných 95 milionů. A veřejnost neznalá čísel, které mají už tolik nul, nemá otázky. Přitom cena projektu se vyšplhala až k 5 miliardám korun. Veřejnost nevnímá, že plně transparentní projekt IISSP mohl mezitím ušetřit desítky a možná i stovku miliard korun. Veřejnost se o projekt téměř nezajímá, evidentně nechápe, k čemu může velmi dobře sloužit. Důvodem tohoto stavu je mj. úroveň zpravodajství veřejnoprávní České televize, která toto téma v podstatě zcela ignoruje. Omylem? Záměrně? O tom můžeme jen spekulovat.

 

Ministerstvo financí ČR tvrdí: Plná transparence není možná, argument však chybí

V odpovědi MF ČR se zaměříme na klíčovou pasáž. Je jí odpověď na otázku ER s číslem 13d:

13d) Můžete uvést konkrétní důvody, proč nebyla plná transparence (finančních toků uvnitř státu) vůči veřejnosti začleněna do primárního účelu projektu IISSP?

Transparentnost finančních toků je jednou z priorit celého projektu IISSP. Ovšem plná veřejná online dostupnost všech procesů probíhajících ve Státní pokladně není z principu možná.

Tedy přestože je podle MF ČR transparentnost prioritou, jedním dechem MF dodává, že tato transparentnost není z principu možná. Toto tvrzení není podloženo jediným argumentem.

* * *

Jaký je tedy skutečný důvod? Proč není plná transparence možná? To se už budete muset na Ministerstvu financí ČR zeptat sami, ale vysvětlení se nejspíš nedočkáte.

Evropský rozhled je názoru, že do systému IISSP z technického hlediska požadavek na plnou transparentnost zapracovat – samozřejmě – lze. Pokud je ovšem vůle. A zdá se, že zde je problém, protože na ministerstvu tato vůle není, viz přiložená odpověď MF ČR.

Je evidentní, že MF ČR nechce zapracovat plnou transparenci veřejných financí z logického důvodu: Veřejnost by svojí přímou kontrolou Státní pokladny znemožnila či značně zkomplikovala dnes relativně snadné korupční čerpání peněz ze státního rozpočtu.

Skutečnou motivací vstupu velké části „politiků“ do přímého řízení státu (jak dovedně se tváří, že zastupují veřejné zájmy) není snaha ukázat, jak lépe hospodařit, aby se občané měli lépe. Jde jim o maximálně efektivní návratnost stamilionových „investic“, které představují náklady na volební kampaň (ODS a ČSSD až okolo 800 milionů korun). Jejich cílem je obsadit potřebná ministerstva a kontrolovat cestu veřejných peněz. Vše pokud možno skrytě a bez dohledu široké veřejnosti.

Nebuďme tak naivní, abychom uvěřili, že politické strany investují stamiliony jen a především z toho důvodu, aby se ti nejlepší mohli zapojit do činorodé všenápravy společnosti. Je zřejmé, že skutečným smyslem práce velké části našich „politiků“ je jediné – získání plné kontroly nad veřejnými (státními a obecními) zakázkami. Přirozenou snahou těchto „politiků“ je – pokud to veřejnost dopustí – odčerpat z veřejných financí maximum, prostě tolik, kolik je možné.

Nebo znáte jiný důvod, proč MF ČR nechce, aby tento složitý a předražený systém IISSP, který je již těsně před dokončením, byl plně transparentní?

 

 

 

Zdroj : http://ac24.cz/zpravy-z-domova/412-vlada-mluvi-o-setreni-plnou-transparenci-statni-pokladny-vsak-nechce

Aktualizováno Středa, 04 Duben 2012 20:19